ตารางสอนของครูอธิคม

วัน ตารางสอนครูอธิคม ศรีใส ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เทอม 1ปี 60
คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 พักเที่ยง คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7
8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20- 11.10 11.10 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30
จันทร์ ง31201
ม. 4/11
ห้อง 436
ง31201
ม. 4/7
ห้อง 436
ง31201
ม. 4/8
ห้อง 436
ง31101
ม. 4/3
ห้อง 436
ง31201
ม. 4/1
ห้อง 436
อังคาร I20201
ม. 2/7
ห้อง 436
ง31201
ม. 4/3
ห้อง 436
ง31201
ม. 4/9
ห้อง 436
ง31201
ม. 4/2
ห้อง 436
ง31201
ม. 4/5
ห้อง 436
พุธ ง31101
ม. 4/5
ห้อง 436
ง31101
ม. 4/9
ห้อง 436
ง31101
ม. 4/11
ห้อง 436
ง31101
ม. 4/4
ห้อง 436
กิจกรรมบังคับ
ลูกเสือ ม.3
พฤหัสบดี ง31201
ม. 4/11
ห้อง 436
ง31101
ม. 4/7
ห้อง 436
ชุมนุมหุ่นยนต์
ห้อง CL-30
ศุกร์ I20201
ม. 2/7
ห้อง 436
ง31201
ม. 4/10
ห้อง 436
ง31101
ม. 4/1
ห้อง 436
แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017, 01:00PM
Skip Navigation

Navigation